Destinationer for skibe fra Løgstør

Hjemhavne
Destinationer for skibe fra Løgstør

Klik for zoom- og panorerbart kort med stednavne.

Kortet viser omfanget af sejladsen mellem Løgstør og destinationer i Europa og omkring Middelhavet.

Cirklernes areal er fremkommet ved for hver havn at tage det største af tallene for indgående og udgående tonnage som de fremgår af destinationsoversigten.

Bemærk at oversigten afspejler kildematerialet, ikke virkeligheden. Derfor kan enkelte rejser være medregnet flere gange (hvis den samme rejse er registreret i flere havne på forskellige datoer), og andre rejser vil slet ikke være registreret.